Notices

Thông báo tạm ngừng và bảo trì dịch vụ chuyển tiền Việt Nam / 베트남 은행송금 일시 중단 안내

Xin chào. Chúng tôi là Dịch vụ chuyển tiền quốc tế Hàn- Việt Cross.


Hiện tại chúng tôi đang tiến hành kiểm tra và bảo trì hệ thống như dưới đây.


Thời gian bảo trì và tạm ngừng dịch vụ: 11:35AM ngày 1/7 (thứ 2) ~ 10:30 ngày 2/7 (thứ 3)

+> Cross sẽ luôn nỗ lực để cung cấp cho quý khách hàng một dịch vụ ttốt nhất.

Xin chân thành cảm ơn.

----------------------------

안녕하세요. 당신의 송금히어로 +>크로스 입니다.


아래와 같이 베트남 송금 서비스 개선을 위한 점검을 진행합니다.


중단시간: 7월 1일 (월) 11:35 AM ~ 7월 2일 (화) 10:30 AM

중단사유: 베트남 현지 서비스 점검


+>크로스는 고객 여러분께 더 좋은 송금서비스를 제공하기 위해 노력하겠습니다.

감사합니다.

Top