Notices

Thông báo bảo trì hệ thống ngân hàng Việt Nam / 베트남 서비스 점검 안내

Kính chào quý khách, chúng tôi là Ứng dụng chuyển tiền quốc tế Cross.

Cross sẽ tiến hành bảo trì hệ thống theo nội dung dưới đây.


Lý do bảo trì:  Bảo trì hệ thống ngân hàng Việt Nam 

Thời gian hệ thống hoạt động lại: 17:30 ngày 13/01 (dự kiến)


+>Cross luôn nỗ lực để cung cấp một dịch vụ với chất lượng tốt nhất. 

Chân thành cảm ơn.

Cross team


안녕하세요. 당신의 송금히어로 +>크로스 입니다.


아래와 같이  베트남 송금 서비스 개선을 위한 점검을 진행합니다.


중단사유:  현지 서비스 점검


서비스 재개시간: 01월 13일(화) 오후 5:30시 (예정)


+>크로스는 고객 여러분께 더 좋은 송금서비스를 제공하기 위해 노력하겠습니다.

Top