Notices

ประกาศเวลาปิดปรับปรุงระบบโอนเงินกลับไทย / 태국 송금 서비스 점검 시간 안내

สวัสดีค่ะ

ฮีโร่ในการโอนเงินของคุณ +> ครอส ค่ะ


สืบเนื่องจากปัญหาระบบสื่อสารระหว่างธนาคารเกิดขัดข้อง

จึงจำเป็นต้องปิดปรับปรุงชั่วคราว


วันเวลาปิดปรับปรุง


21 ตุลาคม 2019 : ตั้งแต่เวลา 14:00 น. ~ ไม่มีกำหนด


ต้องขออภัยอีกครั้ง

 +> ครอสจะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อบริการโอนเงินที่สะดวกและดียิ่งขึ้นให้กับทุกท่าน


ขอบคุณค่ะ
안녕하세요. 당신의 송금히어로 +>크로스 입니다.

아래와 같이 태국 송금 서비스 개선을 위한 점검을 진행합니다.


중단시간: 10월 21일 (월) 오후 2:00 ~ 미정

중단사유: 태국 현지 서비스 점검


+>크로스는 고객 여러분께 더 좋은 송금서비스를 제공하기 위해 노력하겠습니다.

Top