Notices

Thông báo bảo trì ngân hàng phía Việt Nam / 베트남 동 송금처리시간 일시변동 안내

• Các giao dịch trên 50 triệu VNĐ đăng ký sau 6:40 chiều ngày hôm nay (25/9) sẽ được xử lý theo thứ tự đăng ký vào 10:30 sáng ngày hôm sau (26/9). 

• Các giao dịch đăng ký từ 50 triệu VNĐ trở xuống sẽ được xử lý tự động và nhận ngay trong 5 phút.


Mong quý khách thông cảm cho sự bất tiện này.

-------------

• 오늘(9/25) 오후 6시40분 이후에 입금되는 베트남 5천만동 초과 송금 건들은, 다음날 (9/26) 오전 10:30분부터 순차적으로 송금처리될 예정입니다.

• 그 외 5천만동 이하 송금 건들은, 입금 시간과 관계없이 5분 이내에 자동으로 처리되고 있습니다.


양해 부탁드립니다.

Top