Notices

Thông báo bảo trì ngân hàng phía Việt Nam / 베트남 동 송금처리시간 일시변동 안내

• Các giao dịch chuyển tiền (bằng tiền KRW) trước 18h40 chiều hôm nay (22/9) sẽ được xử lý trong  hôm nay.


• Các giao dịch thực hiện sau thời gian trên sẽ được xử lý theo thứ tự từ 10h30 sáng thứ hai (23/9). Mong quý khách thông cảm cho sự bất tiện này.

----------------

• 오늘(9/22) 오후 6시 40분까지 원화대금 입금된 거래에 대해서는 오늘 중으로 송금처리될 예정입니다. 

• 이후 입금되는 송금 건들은 월요일(9/23) 오전 10시 30분부터 순차적으로 송금처리되는 점 양해 부탁드립니다.


감사합니다.

Top