Notices

Thông báo thay đổi thông tin Đăng ký thành viên và Đăng nhập

Xin chào, chúng tôi là Dịch vụ chuyển tiền quốc tế Cross. 


Sau lần cập nhật hệ thống ngày 26/3/2019, từ bây giờ quý khách chỉ có thể đăng ký thành viên và đăng nhập hệ thống Cross bằng số điện thoại. 

Đối với quý khách đăng ký thành viên bằng email và đã hoàn tất xác minh số điện thoại, quý khách có thể đăng nhập bằng số điện thoại thay vì email.  


Trân trọng cám ơn. 

Top