Notices

การให้บริการในช่วงวันหยุดตรุษจีนของเรา

Cross บริการโอนเงินระหว่างประเทศ สวัสดีค่ะ


การให้บริการในช่วงวันหยุดตรุษจีนของเรา


             ศูนย์บริการลูกค้า

วันที่

เวลาทำการ

4/2 (จันทร์)

ตามปกติ

5/2 (อังคาร)

หยุด

6/2 (พุธ)

ตามปกติ     ระยะเวลาดำเนินการโอนเงิน

วันที่

ระยะเวลา

4/2 (จันทร์)

ทันที

5/2 (อังคาร)

ทันที

6/2 (พุธ)

ทันที

Top