Notices

설 연휴 송금 처리시간 및 고객센터 운영 안내

안녕하세요. 해외송금 Cross입니다.


설 연휴로 인한 고객센터 운영시간 및 
 송금 처리시간 안내드립니다.


                고객센터

날짜

운영시간

02. 04()

정상 운영

02. 05()

휴일

02. 06()

정상 운영


          필리핀 송금 처리시간

                    은행계좌 

날짜

송금 처리시간

02. 04()

동일

02. 05()

휴일

02. 06()

동일


* 2/4(월) 오후 2시 이후 송금 신청 건은 2/6(수)에 처리됩니다.

             

               은행계좌(실시간)

날짜

송금 처리시간

02. 04()

실시간

02. 05()

실시간

02. 06()

실시간


          캐시픽업(Cebuana)

날짜

송금 처리시간

02. 04()

동일

02. 05()

동일

02. 06()

동일            태국 송금 처리시간

날짜

송금 처리시간

02. 04()

동일

02. 05()

동일

02. 06()

동일


          베트남 송금 처리시간

날짜

송금 처리시간

02. 04()

휴일

02. 05()

휴일

02. 06()

휴일


* 2/1(금) 이후 송금 신청 건은 2/11(월)에 처리됩니다.


       말레이시아 송금 처리시간

날짜

송금 처리시간

02. 04()

동일

02. 05()

휴일

02. 06()

휴일


* 2/4(월) 이후 송금 신청 건은 2/7(목)에 처리됩니다.


            인도 송금 처리시간

날짜

송금 처리시간

02. 04()

실시간

02. 05()

실시간

02. 06()

실시간


Top