Notices

ปิดปรับปรุงชั่วคราว

สวัสดีค่ะ


ฮีโร่ในการโอนเงินของคุณ ครอสค่ะสืบเนื่องจากมีผูู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทำให้ระบบขัดข้อง

จึงจำเป็นจะต้องปิดปรับปรุงวันเวลาปิดปรับปรุง

1 ตุลาคม 2019 : ตั้งแต่เวลา 14:00 ~ 17: 30 .+> ครอสจะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อบริการโอนเงินที่สะดวกและดียิ่งขึ้นให้กับทุกท่านขอบคุณค่ะ


안녕하세요. 당신의 송금히어로 +>크로스 입니다.


아래와 같이 태국 송금 서비스 개선을 위한 점검을 진행합니다.


1. 중단시간: 10월 1일 (월) 오후 2:00 ~ 5:30


중단사유: 태국 현지 서비스 점검


+>크로스는 고객 여러분께 더 좋은 송금서비스를 제공하기 위해 노력하겠습니다.

Top